Ir. Siti Nurlina, MT

Data Pribadi NIP                            : 19650423 199002 2 001 Pangkat / golongan : Pembina / IVA Jabatan                      : Lektor Kepala Jenis kelamin           : Perempuan Tempat/tgl. lahir     : Tulungagung, […]

oleh | Okt 14, 2011

dosen_9

Data Pribadi

  1. NIP                            : 19650423 199002 2 001
  2. Pangkat / golongan : Pembina / IVA
  3. Jabatan                      : Lektor Kepala
  4. Jenis kelamin           : Perempuan
  5. Tempat/tgl. lahir     : Tulungagung, 23 April 1965
  6. Agama                        : Islam
  7. Alamat                        : Jl. Danau Bratan Raya H2/E57 Malang
  8. E-mail                         : irnurlina@yahoo.com

CV lebih lengkap bisa Anda lihat di sini. (update 2014)

 

Loading